Συνεργάστηκα με την εταιρία ως Υπεύθυνος Επικοινωνίας της Πολιτικής Κοινότητας “Μπροστά” για την κατασκευή του Project μου.

Diana

manager