Ποιος θέλει να πληρώνει παραπάνω χωρίς να γίνεται η δουλειά ,ακούγοντας μόνο ωραία λογία και υποσχέσεις ?