Θα τονίσω την Ειλικρίνεια ως πρωτεύον χαρακτηριστικό γιατί έκτος από την βαθειά γνώση του αντικείμενου τον υψηλό επαγγελματισμό και τα άμεσα αποτελέσματα το να είσαι ειλικρινής έχει κόστος που βαραίνει την ιδία την εταιρεία. Και όμως προς τιμήν της και προς κέρδος του πελάτη υπάρχει η έλλειψη ειλικρινείας όπως είναι γνωστό στις συναλλαγές βαραίνει τον πελάτη (ως κόστος ).