Σε ένα χώρο που βρίθει από εταιρείες αναλόγου περιεχομένου το να βρεις εταιρία που να συγκεντρώνει ΚΑΙ τις τέσσερις έννοιες των λέξεων είναι σπάνιο έως αδύνατο.

Leonardo

head of Seven Media LTD