Συνεργάστηκα με την εταιρεία ως Υπεύθυνος Επικοινωνίας της Πολιτικής Κοινότητας “Μπροστά” για την κατασκευή του Project.