Ποιότητα και Αξιοπιστία, με το ISO 9001:2015

Το ISO 9001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο, που καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη, την εφαρμογή και τη βελτίωση της λειτουργίας μίας επιχείρησης, ώστε να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις ανάγκες των πελατών της.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας (Quality Management System), που χρησιμοποιείται από οργανισμούς για να αναδείξουν τα ποιοτικά τους προϊόντα και υπηρεσίες, που πληρούν τις απαιτήσεις των πελατών και των κανονισμών.

Εστίαση στον πελάτη, συμμετοχή της ηγεσίας, ενεργή συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού, διεργασιακή προσέγγιση, συνεχής βελτίωση, λήψη αποφάσεων βάσει τεκμηρίων και διαχείριση των σχέσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι οι θεμελιώδεις αρχές του ISO 9001.

Πράσινες λύσεις, με την πιστοποίηση FSC

Από το 1993, ο ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός και μη κυβερνητικός οργανισμός Forest Stewardship Counsil (FSC) έχει κάνει μεγάλα βήματα για την προστασία του περιβάλλοντος. Σκοπός του, να προωθήσει μία περιβαλλοντικά κατάλληλη, κοινωνικά επωφελή και οικονομικά βιώσιμη διαχείριση των δασών, σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Η πιστοποίηση FSC παρέχει τη σύνδεση μεταξύ υπεύθυνης διαχείρισης των δασών και κατανάλωσης των προϊόντων που προέρχονται από αυτά, όπως ξύλα και χαρτί. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε πελάτης (επιχειρήσεις, δημόσιο, τελικός καταναλωτής) μπορεί να αναγνωρίζει υπεύθυνα προϊόντα δασοκομίας σε καταστήματα, παγκοσμίως.

Η Alta Grafico είναι μία από τις επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο που έχει λάβει την πιστοποίηση και έχει ήδη μεταποιήσει και διακινήσει πιστοποιημένα προϊόντα της προς τους πελάτες της. Και συνεχίζουμε!

Χρώμα όπως ποτέ ξανά, με τη GMG
Διεθνώς αναγνωρισμένος, ο τρόπος διαχείρισης χρώματος από το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης χρωμάτων της GMG εξασφαλίζει ότι η εκτύπωση θα έχει το επιθυμητό χρώμα, στη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Ο χώρος της διαφήμισης, των εκδόσεων αλλά και της συσκευασίας βασίζονται στο συγκεκριμένο σύστημα, για να πετύχουν το αποτέλεσμα που θέλει ο εκάστοτε πελάτης.

Στην Alta Grafico, γνωρίζουμε ότι η ακριβής μετατροπή των χρωμάτων και η αξιόπιστη αποτύπωσή τους, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, είναι το κλειδί για τη βιομηχανία των γραφικών τεχνών. Γι’ αυτό, επιλέγουμε για κάθε μας πελάτη τις αξιόπιστες λύσεις της εταιρείας που έχει επαναπροσδιορίσει την έννοια «διαχείριση χρώματος».