Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR)

H εφαρμογή του νόμου του οποίου ξεκίνησε στις 25 Μαΐου 2018, θεσπίζει συνεπείς κανόνες για την προστασία των δεδομένων σε όλη την Ευρώπη. Ισχύει για όλες τις εταιρείες, ανεξαρτήτως έδρας, που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για φυσικά πρόσωπα που διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έννοια της επεξεργασίας έχει ευρύ ορισμό και αναφέρεται σε οτιδήποτε σχετίζεται με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο χειρίζεται και διαχειρίζεται τα δεδομένα μια εταιρεία, όπως για παράδειγμα πώς συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και καταστρέφει αυτά τα δεδομένα.

H Alta Grafico συμμορφώνεται με την τρέχουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία περιλαμβάνεται και ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).

H Alta Grafico έχει θεσπίσει Αρχές περί απορρήτου που επεξηγούν το λειτουργία της ιστοσελίδας μας σε ό,τι αφορά την προστασία του απορρήτου και των δεδομένων των χρηστών. Επιπλέον, πραγματοποιούμε τακτικές ενημερώσεις του προσωπικού μας περί της νομοθεσίας, προκειμένου να εξελίσσουμε σωστά τις πρακτικές μας.

H Alta Grafico σύμφωνα με τον κανονισμό GDPR, συμμορφώνεται με τις διάφορες εγκεκριμένες αιτιολογίες με βάση τις οποίες δικαιούται μια εταιρεία να επεξεργαστεί τα δεδομένα ενός ατόμου.
1. Υπάρχει συγκεκριμένη και σαφής συγκατάθεση δεδομένων, έχοντας λάβει γνώση όλων των σχετικών πληροφοριών και με σαφή, θετική ενέργεια.
2. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους.

Στις περιπτώσεις όπου η Alta Grafico ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία δεδομένων για λογαριασμό διαφημιζόμενων και συνεργατών, διασφαλίζουμε τη συμμόρφωσή μας με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις που ισχύουν. Έχουμε τροποποιήσει όλους τους σχετικούς όρους χρήσης, έτσι ώστε να ευθυγραμμίζονται με τον κανονισμό GDPR.

Προκειμένου να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, λαμβάνουμε με τη σειρά μας υπηρεσίες από εταιρείες που βρίσκονται στην Ε.Ε. και τις ΗΠΑ. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε εργαλεία όπως το Google Analytics και το Facebook analytics για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα πως οι χρήστες μας χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας. Τα στοιχεία τα χρησιμοποιούμε κατά τρόπο που συμβαδίζει με την Πολιτική μας και πάντα με τη δέσμευση ότι τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο με τρόπο που εμείς θα υποδείξουμε. Προκειμένου να διασφαλίσουμε το απόρρητο των στοιχείων σας όσο καλύτερα γίνεται, χρησιμοποιούμε ισχυρή κρυπτογράφηση σε όλες μας τις σελίδες.

Τα δεδομένα που μοιράζεστε μαζί μας αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας μας και την ακολουθούν. Ωστόσο μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε την ολική ή μερική τους διαγραφή ή διόρθωσή τους με ένα e-mail στο info@altagrafico.gr

Η Εταιρεία διαρκώς επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα, και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ παράλληλα τροποποιεί ελεύθερα και τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας. Για το λόγο αυτό συστήνεται στους χρήστες να διαβάζουν τους όρους χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους.