28/4/2021

Πιστοποίηση FSC ®

Η ALTA GRAFICO είναι πιστοποιημένη με το σχήμα (σύστημα πιστοποίησης) FSC®  (πιστοποίηση που υποστηρίζει την υπεύθυνη διαχείριση των δασών του κόσμου).

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η ανάγκη για πρακτικές που προστατεύουν το περιβάλλον είναι αναγκαία, ώστε να εξασφαλίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για όλους μας. Αυτό ακριβώς εξασφαλίζει και ο FSC®.

altagrafico-fsc

Από το 1993, ο ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός και μη κυβερνητικός οργανισμός Forest Stewardship Counsil (FSC®) έχει κάνει μεγάλα βήματα για την προστασία του περιβάλλοντος. Σκοπός του, να προωθήσει μία περιβαλλοντικά́ κατάλληλη, κοινωνικά́ επωφελή και οικονομικά́ βιώσιμη διαχείριση των δασών, σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Το πρότυπο FSC® Chain Of Custody
Το πρότυπο αειφορικής δασικής διαχείρισης του οργανισμού, FSC® Chain of Custody, ορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί μία επιχείρηση, για να πιστοποιήσει ότι τα προϊόντα τους έχουν προέλθει από μια υπεύθυνη διαχείριση δασών. Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν ένα σύστημα διαχείρισης, που παρακολουθεί τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των προϊόντων της επιχείρησης, σε όλες τις φάσεις επεξεργασίας τους. Από το δάσος, μέχρι την παράδοση του τελικού προϊόντος στον καταναλωτή, το πρότυπο FSC® διασφαλίζει τη χρήση και την προέλευση των υλών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του.

FSC® πιστοποίηση και ALTA GRAFICO
Η Alta Grafico είναι μία από τις επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο που έχει λάβει την πιστοποίηση FSC® CoC και έχει ήδη μεταποιήσει και διακινήσει πιστοποιημένα προϊόντα της προς τους πελάτες της.

Γιατί επιλέξαμε να πιστοποιηθούμε;
Γιατί έχουμε μεγάλη αίσθηση ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον, ειδικά σε έναν κλάδο που «ζει» από αυτό. Για να αναγνωρίζονται τα πιστοποιημένα, υπεύθυνα προϊόντα από τους πελάτες μας. Για να συμβάλλουμε και εμείς στην προστασία των δασών και του περιβάλλοντος. Για να ευαισθητοποιήσουμε περισσότερους συνεργάτες, πελάτες, περισσότερους ανθρώπους να επιλέγουν προϊόντα και πρακτικές, φιλικές προς τον πλανήτη.

Και συνεχίζουμε!